Wedstrijd informatie wordt aangevuld zodra bekend.

Verdere informatie

Tijdens de wedstrijd is er geen hoefdsmit aanwezig!

Het betreden van het terrein van Mange Beukers geschiedt op eigen risicio. De organisatie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het onstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij deelnemers, medewerkers, bezoekers, paarden of materialen betrokken zijn.